About

The World According to Niko Hendrickx

Visual artist Niko Hendrickx (°1974) never tires of looking at today’s constantly moving and irrepressibly evolving world. This constant evolution is the source of his creativity. He carefully observes social tendencies which arise and fade away at an alarming pace. In his art he interprets these trends, he analyses the ways in which people shape their daily realities and studies the impact of current events on people’s behaviour.

Multidisciplinary art
Change and multiplicity are essential concepts in Hendrickx’ art. They are both subject and method: besides recurring themes in his work they are the platform on which he develops his personal style. In a world that depicts itself in never ceasing change, and even forces itself upon us in chaotic diversity, the artist has no choice but to follow suit.

According to Hendrickx it does not make sense in this day and age to make purely traditional, static art. Amid today’s chaos and change, the artist cannot but stand and stare, search and doubt. His style must reflect, and simultaneously be part of, the world’s vitality and dynamism.

Hendrickx therefore chooses not to limit himself to one discipline. He prefers a multidisciplinary approach, combining traditional art forms such as painting and sculpture with new media, like video and 3D animation. He builds installations with robot sculptures, scale models and the Grim Reaper. He makes ‘layered’, ‘screen’, ‘frame’ and ‘duo’ paintings. He refuses to make definitive style choices; instead he would rather scour existing styles and –isms in order to create a radically eclectic oeuvre.

Dynamic contrasts
Hendrickx constantly experiments with the dynamic character of images. He designs a highly personal, partly virtual world, one in which the spectator comes face to face with contrasts of different kinds. In order to express his own views on relevant social themes, the artist creates a field of tension in which extremes interact. A work like Fantasy gives us more freedom to do what we want, an oil painting combined with video, makes the viewer aware of the difference between the typical fantasy of video games and that of man.

In his art Hendrickx consciously applies the diversity, doubt and uncertainty he experiences around him. With almost philosophical amazement about the world, he consistently proceeds in the exploration of his own artistic calling and creativity. He carefully and subtly expresses his creed as follows: ‘I hope I will never find what I’m looking for, for only then can I become part of a dynamic development’.

Niko Hendrickx studied painting and graphics at the Provinciale Hogeschool in Hasselt (Belgium), and sculpture at Sint-Lucas in Ghent (Belgium).

 

Panta rhei: de wereld volgens Niko Hendrickx

Beeldend kunstenaar Niko Hendrickx (°1974) raakt niet uitgekeken op de wereld van vandaag: voortdurend in beweging, onstuitbaar in evolutie. Dat ‘pantha rhei’ is voor hem de bron van het creatieve proces. Hij kijkt geboeid naar maatschappelijke trends die tegen een halsbrekend tempo ontstaan en weer verdwijnen. Zijn kunst is de interpretatie van die actuele tendensen binnen de samenleving. Voortdurend analyseert hij de manier waarop de mens zijn dagelijkse realiteit vormgeeft, en de impact van de actualiteit op het menselijke handelen. Onvermijdelijk duiken in zijn oeuvre kritische commentaren op ten aanzien van die realiteit.

Multidisciplinair
De begrippen verandering en veelheid zijn in Hendrickx’ oeuvre essentieel. Ze zijn zowel onderwerp als methode: behalve vaak weerkerende thema’s in zijn werk zijn ze ook het platform voor de ontwikkeling van een eigen beeldtaal. In een wereld die zich in voortdurende verandering en vaak chaotische diversiteit aan ons toont en opdringt, moet de kunstenaar logischerwijze volgen.

Volgens Hendrickx is het niet zinnig om in deze tijd nog uitsluitend statische kunst te maken. De kunstenaar kan, te midden van zoveel chaos en verandering, niet anders dan zelf zoekend en weifelend in de wereld staan. Zijn beeldtaal moet de dynamiek van de wereld van vandaag reflecteren en er terzelfdertijd onderdeel van zijn.

Hendrickx kiest er daarom voor om zich niet te beperken tot één artistieke discipline. Hij geeft de voorkeur aan een multidisciplinaire aanpak, en combineert traditionele kunstvormen als schilder- en beeldhouwkunst met nieuwe media, waaronder video en 3D-animatie. Hij bouwt installaties met robotsculpturen, met modelbouwobjecten en Magere Hein, hij maakt ‘gelaagde’ doeken en raster- en duoschilderijen. Hendrickx weigert om definitieve stilistische keuzes te maken, hij schuimt alle bestaande stijlen en –ismen af en schept een wezenlijk eclectisch oeuvre.

Dynamisch
Hendrickx experimenteert voortdurend met het dynamische karakter van het beeld. Hij ontwerpt een eigen, deels virtuele wereld, waarin de toeschouwer geconfronteerd wordt met tegenstellingen. Om zijn persoonlijke kijk weer te geven op actuele maatschappelijke thema’s, creëert de kunstenaar een spanningsveld waarin uitersten met elkaar in interactie gaan. Een werk als ‘Fantasy gives us more freedom to do what we want’, een olieverfschilderij in combinatie met video, doet nadenken over het verschil tussen de typische fantasie van videospelletjes en de persoonlijke fantasie van de mens.

In zijn artistieke aanpak kiest Hendrickx bewust voor dezelfde diversiteit, twijfel en onzekerheid die hij in de wereld ziet. Met een haast filosofische verwondering over die wereld gaat hij onverdroten en consequent verder in de exploratie van zijn eigen kunstenaarschap en creativiteit. Desgevraagd drukt hij zijn visie daarover voorzichtig en genuanceerd uit: “Ik hoop dat ik nooit zal vinden wat ik zoek, want enkel zo kan ik deel worden van een dynamische evolutie.”

Niko Hendrickx studeerde vrije grafiek aan de Provinciale Hogeschool in Hasselt en beeldhouwkunst aan Sint-Lucas in Gent.

Exhibitions

upcoming:

< no exhibitions planned >

 

solo exhibitions:

2012 > TAKT#8 festival Neerpelt, exhibition of 'the modern cavemen'

2008 > “Bastart”, CC. De kollebloem Puurs, works from 'Pick and change project'

2003 > “Ode to saturn” CC. De adelberg Lommel 1999 > “Houten spiralen en metalen” CC. Leopoldsburg

 

group exhibitions:

2013 > CTRL+ART+DELETE, exhibition with Diva Benini (Jan De Schutter en Erik Van den Bulck), TARMAC Meerhout.

2012 > Exhibition with Raymond Minnen, Apostelhuis Alden Biesen, Bilzen. CC De Kimpel Raymond Minnen website

2011 > E.V.A. Experimental video art, 'the modern cavemen' summer screening at Bashimi Art House, Austria > videoscreening 'the modern cavemen' Coimbra Portugal > groupexhibition 'Between cage and humanity' St. Truiden 'Multi shape dog'

2010 > exhibition 'Obscene' de Singel Antwerp, organized by Sabbattini, 'Nu descendant par un ascenceur' wall projection >Bloesemimpressies' Stroopfabriek Borgloon, video 'the runner' and sculpture 'Death on a trailor'

2009 > “Bastart” tentoonstelling Kerk van Laak, Houthalen-Helchteren video 'silent procession of crosses and pills' and painting 'Giant masterplan against...'

2007 > “Bastart” tentoonstellingen in Natuurpunt Limburg 'Modelling manimal', CC. ’t Getouw Mol 'The boundary speech', CC. De kollebloem Puurs 'Moving installation' > Deus ex” Ithaka 15 Leuven, 'De vanger van het kruis'

2006 > “Bastart” tentoonstelling in Villa basta Houthalen-Helchteren 'Installation for a selfish rapper' > “Power plays”, Platform Limburg beeldende kunst, Z33, Hasselt 'Distance to Morsmaille and back' > “Zien”, cultuurcentrum De Breughel Bree 'Unidentified arcade' > Kunstenfestival “Groen is niet rood”, Villa Basta Houthalen-Helchteren

2005 > “Smakelijk”, cultuurcentrum De Breughel Bree > “Houses of communication”, Borgloon > “Prix Médiatine” Brussel

2002 > Insitu kunst Internationale Triënale, Borgloon

1999 > Insitu kunst Internationale Triënale, Borgloon

 

art in public places:

2009 > Inhuldiging kunstwerk ‘Saturnus’ Kristalpark Lommel.

Depeninging on my activity you receive 1 to 4 newsletters each year

Afhankelijk van mijn activiteit ontvangt u 1 tot 4 nieuwsbrieven per jaar